Marcin Łoś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Łoś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2004 roku

magister Biotechnologii

Marcin Łoś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja rozwoju bakteriofagów w warunkach powolnego wzrostu hodowli komórek gospodarza oraz nowe metody wykrywania i minimalizowania skutków zakażeń hodowli bakteryjnych bakteriofagami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Kur, dr hab. Józef Nieradko

Dyplom nr 2406.


Gdańsk, 05 lipca 2004 r.