fbpx Paweł Malendowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Malendowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Malendowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2004 roku

Paweł Malendowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Anarchizm w Polsce wobec współczesnych wyzwań politycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Knopek, $1. $2B w Bydgoszczy

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Bäcker, dr hab. Ewa Polak, prof. UG

Dyplom nr 2446.


Gdańsk, 20 października 2004 r.