fbpx Lesław Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lesław Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lesław Markowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2004 roku

Lesław Markowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Bołt, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Dębski, dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG

Dyplom nr 2474.


Gdańsk, 30 grudnia 2004 r.