Ewelina Matuszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewelina Matuszewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Ewelina Matuszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ATPaza ClpB a usuwanie termicznie zdenaturowanych białek z komórek Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Skorupska, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2431.


Gdańsk, 24 września 2004 r.