Iwona Mruk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Mruk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 października 2004 roku

magister Biotechnologii

Iwona Mruk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura genetyczna i właściwości systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Eco VIII i jego izospecyficznych homologów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2449.


Gdańsk, 22 października 2004 r.