Rafał Ślusarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Ślusarz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2004 roku

Rafał Ślusarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Symulowanie dynamiką molekularną blokowania i aktywacji receptorów sprzężonych z białkiem G”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Wiczk, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 2435.


Gdańsk, 06 października 2004 r.