Alina Sobolewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alina Sobolewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2004 roku

magister Biologii

Alina Sobolewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych czynników ekologicznych i zjawisk genetyczno-populacyjnych na morfologię skorupek karapaksu małżoraczków (Ostracoda)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Dyplom nr 2357.


Gdańsk, 16 lutego 2004 r.