fbpx Jędrzej Michał Strumiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jędrzej Michał Strumiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jędrzej Michał Strumiłło

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Jędrzej Michał Strumiłło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Podejście procesowe w kształtowaniu jakości usług administracji samorządu terytorialnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2397.


Gdańsk, 28 czerwca 2004 r.