fbpx Jędrzej Michał Strumiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jędrzej Michał Strumiłło

Jędrzej Michał Strumiłło

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Jędrzej Michał Strumiłło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Podejście procesowe w kształtowaniu jakości usług administracji samorządu terytorialnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2397.


Gdańsk, 28 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: