Ewa Bazydło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Bazydło

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Ewa Bazydło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologia i ekologia populacji Luronium natans

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak, prof. dr hab. Stanisław Kłosowski

Dyplom nr 2481.


Gdańsk, 14 lutego 2005 r.