Henryk Biegalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Henryk Biegalski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2005 roku

Henryk Biegalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niepełnosprawni w warunkach osadzenia: aspekty polityki penitencjarnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Waldemar Nowak, prof. AB w Bydgoszczy

Dyplom nr 2536.


Gdańsk, 14 czerwca 2005 r.