fbpx Paulina Bohdanowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paulina Bohdanowicz

Paulina Bohdanowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lutego 2005 roku

Paulina Bohdanowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie świadomości ekologicznej przez usługi turystyczne jako globalne wyzwanie społeczno - polityczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz

Dyplom nr 2489.


Gdańsk, 21 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: