Roman Marek Ciarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Marek Ciarski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2005 roku

Roman Marek Ciarski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Numerical Approximations of Partial Differential Functional Equations”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Człapiński

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Malec, prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Dyplom nr 2503.


Gdańsk, 23 marca 2005 r.