Iwona Dąbkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Dąbkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

Iwona Dąbkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Quantum Chemical Studies on DNA/RNA Fragments”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Gutowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, prof. dr hab. Lucjan Piela

Dyplom nr 2523.


Gdańsk, 04 maja 2005 r.