Hanna Dymel-Trzebiatowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2005 roku

Hanna Dymel-Trzebiatowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Terapeutisk potential i Astrid Lindgrens författarskap”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk

Dyplom nr 2612.


Gdańsk, 20 grudnia 2005 r.