Hanna Furmańczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Furmańczyk

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2005 roku

Hanna Furmańczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sprawiedliwe i ograniczone kolorowanie grafów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Lonc, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG

Dyplom nr 2571.


Gdańsk, 23 września 2005 r.