Marietta Janowicz-Lomott | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marietta Janowicz-Lomott

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2005 roku

Marietta Janowicz-Lomott

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania organizacyjne i finansowe związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Handschke, prof. AE w Poznaniu

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 2563.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.