Jacek Jaworski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Jaworski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2005 roku

Jacek Jaworski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Finansowe narzędzia rozwoju małego przedsiębiorstwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci: dr hab. Mirosław Hamrol, prof. AE w Poznaniu, dr hab. Kazimierz Gorczyński, prof. UG

Dyplom nr 2504.


Gdańsk, 31 marca 2005 r.