Paulina Małgorzata Juszczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Małgorzata Juszczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 lipca 2005 roku

Paulina Małgorzata Juszczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza, badania konformacji i agregacji peptydów β-amyloidowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Rekowski, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 2564.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.