fbpx Iwona Maria Kijowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Maria Kijowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Maria Kijowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

Iwona Maria Kijowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowość nauczyciela z syndromem wypalenia zawodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Kościelak

Recenzenci: dr hab. Jan Rostowski, prof. UG, dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL

Dyplom nr 2531.


Gdańsk, 10 czerwca 2005 r.