fbpx Jacek Kriegseisen | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Kriegseisen

Jacek Kriegseisen

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2005 roku

Jacek Kriegseisen

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Złotnictwo elbląskie od  XIV do  początku XIX wieku (do1827 r.)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Bogucka, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG

Dyplom nr 2613.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: