Anna Krzemińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Krzemińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

Anna Krzemińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwijanie obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej w autonomicznych formach nauczania na  szczeblu lektoratów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2548.


Gdańsk, 05 lipca 2005 r.