Sylwia Kuczamer-Kłopotowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2005 roku

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Internet jako kanał dystrybucji usług bankowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Karwowski, dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG

Dyplom nr 2507.


Gdańsk, 31 marca 2005 r.