Dorota Makowiecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Makowiecka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2005 roku

Dorota Makowiecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich w Polsce przeciwko zdrowiu i życiu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Machel, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

Dyplom nr 2561.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.