fbpx Dorota Myślińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Myślińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Myślińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Dorota Myślińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ośrodkowa i obwodowa ekspresja procesu immunizacji u szczurów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr med. Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Dyplom nr 2498.


Gdańsk, 04 marca 2005 r.