fbpx Anna Ewa Orlikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Ewa Orlikowska

Anna Ewa Orlikowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2005 roku

Anna Ewa Orlikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Igły sosnowe jako pasywny indykator w badaniach stanu zanieczyszenia i źródeł pochodzenia w troposferze chlorobifenyli i chloronaftalenów na  przykładzie Polski i Japonii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Nauk o chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, dr hab. Edmund Maliński, prof. UG

Dyplom nr 2616.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: