Anna Strużyńska-Kujałowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Strużyńska-Kujałowicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2005 roku

Anna Strużyńska-Kujałowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane psychologiczne konsekwencje sprawowania i podlegania władzy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, prof. dr hab. Dariusz Doliński

Dyplom nr 2568.


Gdańsk, 19 września 2005 r.