fbpx Sebastian Krzysztof Sykuna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Krzysztof Sykuna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Krzysztof Sykuna

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2005 roku

Sebastian Krzysztof Sykuna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Humanitarna interwencja. Kosowo - studium jednego przypadku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Zajadło, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Tadeusz Karol Jasudowicz

Dyplom nr 2521.


Gdańsk, 16 maja 2005 r.