fbpx Anna Sylwestrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Sylwestrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Sylwestrzak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2005 roku

Anna Sylwestrzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skutki prawne separacji małżonków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Janina Panowicz-Lipska, prof. UAM, dr hab. Mirosław Nazar. prof. UMCS

Dyplom nr 2553.


Gdańsk, 07 lipca 2005 r.