Paulina Ćwiklińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Ćwiklińska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2006 roku

magister Ochrony Środowiska

Paulina Ćwiklińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność zasiedlania torfowisk minertroficznych przez wybrane gatunki z rodzaju Sphagnum

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. MAria Herbich, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, dr hab. Jan Żarnowiec, prof. ATH

Dyplom nr 2650.


Gdańsk, 05 maja 2006 r.