Sylwia Firyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Firyn

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 marca 2006 roku

Sylwia Firyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zur syntaktischen Struktur der deutschen Sprichwörter”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, dr hab. Mariola Wierzbicka, prof. UR

Dyplom nr 2639.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.