fbpx Maria Giedz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Giedz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Giedz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2006 roku

Maria Giedz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem kurdyjski i perspektywy jego rozwiązania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Malinowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski

Dyplom nr 2695.


Gdańsk, 25 lipca 2006 r.