fbpx Magdalena Agnieszka Grabowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Agnieszka Grabowska

Magdalena Agnieszka Grabowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2006 roku

Magdalena Agnieszka Grabowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metafora i amalgamat w reklamie prasowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Antas, prof. dr hab. Roman Kalisz

Dyplom nr 2667.


Gdańsk, 13 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: