fbpx Paweł Jaskulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Jaskulski

Paweł Jaskulski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 2006 roku

Paweł Jaskulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Graffiti jako zjawisko społeczne w wybranych aglomeracjach miejskich w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Machel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Jan Nikołajew

Dyplom nr 2622.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: