Wioleta Gabriela Kowalczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wioleta Gabriela Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 2006 roku

Wioleta Gabriela Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„SYnteza analogów hormonów neuroprzysadkowych zawierających w cząsteczce fragment ograniczający swobodę konformacyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: dr hab. n. med. Anna Janecka, prof. UM w Łodzi, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2673.


Gdańsk, 26 czerwca 2006 r.