fbpx Wioleta Gabriela Kowalczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioleta Gabriela Kowalczyk

Wioleta Gabriela Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 2006 roku

Wioleta Gabriela Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„SYnteza analogów hormonów neuroprzysadkowych zawierających w cząsteczce fragment ograniczający swobodę konformacyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: dr hab. n. med. Anna Janecka, prof. UM w Łodzi, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2673.


Gdańsk, 26 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: