Jolanta Kumirska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Kumirska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 lutego 2006 roku

Jolanta Kumirska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jednostki powtarzalne antygenów somatycznych bakterii Salmonella Agona (0:4) i Salmonella Dakar (0:28) i ich właściwości immunochemiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Recenzenci: prof. dr hab. Osman Achmatowicz, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2631.


Gdańsk, 20 lutego 2006 r.