Magdalena Lemańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Lemańska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2006 roku

Magdalena Lemańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dominowanie w grafach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG

Dyplom nr 2629.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.