Agnieszka Mackiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Mackiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2006 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Agnieszka Mackiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura gatunkowa i rozmieszczenie zgrupowań bentosowych Ostracoda na tle warunków środowiskowych w Fiordzie Hornsund, Spitsbergen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Recenzenci: dr hab. Jacek Siciński, prof. UŁ, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2634.


Gdańsk, 02 marca 2006 r.