Katarzyna Malinowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Malinowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2006 roku

Katarzyna Malinowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasady europejskiego prawa kontraktóww ubezpieczeniach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, dr hab. Wojciech Adamczak, prof. UG

Dyplom nr 2697.


Gdańsk, 04 sierpnia 2006 r.