fbpx Paweł Mroczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Mroczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Mroczkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2006 roku

Paweł Mroczkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wirtualny operator usług integracyjnych. Model i zastosowanie w przedsiebiorstwie telekomunikacyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Dyplom nr 2643.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.