Beata Barbara Pawłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Barbara Pawłowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2006 roku

Beata Barbara Pawłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie konkurencji i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw regionu kwidzyńskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2645.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.