Agnieszka Anna Szpitter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Anna Szpitter

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Agnieszka Anna Szpitter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategia marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw sektora browarniczego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Marian Rybicki

Recenzenci: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2692.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.