Bartłomiej Toszek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartłomiej Toszek

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Bartłomiej Toszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces integracji Wielkiej Brytanii ze  Wspólnotami Europejskimi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Głowacki, prof. dr hab. Marek Malinowski

Dyplom nr 2681.


Gdańsk, 07 lipca 2006 r.