fbpx Katarzyna Michniewicz-Veisland | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Michniewicz-Veisland

Katarzyna Michniewicz-Veisland

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

Katarzyna Michniewicz-Veisland

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umysł i natura w dziełach Knuta Hamsuna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki

Recenzenci: doc. dr hab. Lech Sokół, prof. dr hab. Bogusław Żyłko

Dyplom nr 2309.


Gdańsk, 25 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: