fbpx Magdalena Justyna Ślusarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Justyna Ślusarz

Magdalena Justyna Ślusarz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2006 roku

Magdalena Justyna Ślusarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie molekularne białek GPCR i ich oddziaływań z bioligandami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Dyplom nr 2709.


Gdańsk, 16 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: