Jerzy Andrzej Kwela | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Andrzej Kwela

Uchwałą Rady %field_nadanie_wydzial_w_node:field-nazwa-w-dopelniaczu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 października 2002 roku

doktor nauk fizycznych

Jerzy Andrzej Kwela

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Spektroskopia starkowskiego mieszania stanów atomowych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: spektroskopia atomowa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Dembczyński, prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, prof. dr hab. Józef Szudy

Dyplom nr 412.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.