Włodzimierz Meissner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Włodzimierz Meissner

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 czerwca 2002 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Włodzimierz Meissner

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Strategie wędrówkowe siewkowców (Charadrii) migrujących przez rejon południowego Bałtyku”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: byli prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Dyplom nr 408.


Gdańsk, 04 grudnia 2002 r.