Jacek Urbański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Urbański

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 września 2002 roku

doktor nauk przyrodniczych

Jacek Urbański

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modelowanie kartograficzne strefy brzegowej morza”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii, specjalność: oceanografia fizyczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Wojciech Widacki, dr hab. Roger Bivand, prof. UG

Dyplom nr 409.


Gdańsk, 05 czerwca 2003 r.