Jarosław Krzysztof Warylewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Krzysztof Warylewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 maja 2002 roku

doktor nauk prawnych

Jarosław Krzysztof Warylewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przestępstwa seksualne”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Andrzej Wąsek

Dyplom nr 402.


Gdańsk, 31 grudnia 2002 r.