Alicja Ziemienowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Ziemienowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 czerwca 2002 roku

doktor nauk biologicznych

Alicja Ziemienowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Mechanizm transferu i integracji T-DNA Agrobacterium tumefaciens do genomu gospodarza”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii, specjalność: biologia molekularna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Skorupska, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 406.


Gdańsk, 04 grudnia 2002 r.