Edyta Jurkowlaniec-Kopeć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 czerwca 2003 roku

doktor nauk przyrodniczych

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Hiposomnia bocznopodwzgórzowa i jej charakterystyka”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. med. Zbigniew Nowicki, doc. dr hab. Andrzej Niechaj

Dyplom nr 426.


Gdańsk, 22 stycznia 2004 r.